Ajoerwatte…..????  

Als mensen mij vragen wat ik doe en  dan zeg dat ik Ayurvedisch practitioner ben dan krijg ik nogal eens de vraag wat nou eigenlijk is. Van de term Ayurveda hebben steeds meer mensen gehoord (Rituals heeft o.a. een verzorgingslijn die zo heet) en in de Happinez of Yoga magazine vind je er af en toe ook een artikel over. Maar wat is het nou echt?

Ayurveda vindt haar wortels ruim 5000 jaar geleden in India. Het is een, door de World Health Organisation erkend, holistisch systeem dat de mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel ziet. Ze gaat uit van de wetten van de natuur en dat  alles met elkaar verbonden is. Het is een systeem dat vooral uitgaat van gezond blijven en dus van preventie. Daarover zijn in Ayurveda veel richtlijnen gegeven die ook vandaag de dag actueel zijn. Maar ook als je ziek bent heeft Ayurveda je een hoop te bieden. Het is een systeem dat tot doel heeft je te helpen  “to grow old gracefully” zoals een van mijn docenten eens zei.

Omdat alles met elkaar verbonden is, heeft alles invloed op jou, maar jij hebt dus ook invloed op alles. Dat maakt dat je dus je eigen verantwoording moet en kan pakken om dingen te veranderen. Hoe jij omgaat met de wereld en hoe je omgaat met jezelf hangt dus van jezelf af.  De 3 pijpers waar het in Ayurveda om draait is Voeding (en leefstijl), Slaap (en rust) en Relaties (sociale interactie en levenshouding). Dit zijn dingen waar je dagelijks je eigen keuzes in maakt. Eet je gezond (en wat bij jou past), neem je op tijd je rust,  kijk je met positiviteit en compassie deze wereld in? Natuurlijk kunnen allerlei zaken op je pad komen die je uit balans brengen, van een onverwachte regenbui als je op de fiets zit of een verdrietig bericht tot een ijsje op het terras in de stralende zomerzon. Jij bepaalt wat je tot je neemt en hoe je er op reageert, het verwerkt, hoe je jezelf voed en hoe je de dingen weer loslaat. 

Om je hierin te ondersteunen heeft Ayurveda een dagelijkse routine beschreven, die aangepast kan worden aan jouw unieke persoonlijkheid. En die je ook aanpast aan de seizoenen, zowel die van het jaar, als die van het leven. In de lente heb je iets anders nodig als in de herfst en een kind heeft andere voeding etc nodig dan een opa of oma. Het belangrijk op tijd gehoor te geven aan je natuurlijke behoeften, zoals honger, dorst en slaap, maar ook op tijd naar het toilet gaan voor de grote en de kleine boodschap. En het niet onderdrukken van zaken die we in het westen niet zo netjes vinden zoals boeren en winden laten. (het heeft een functie!) Doe je dit  niet, dan geeft dit onbalans en vanuit onbalans kan ziekte ontstaan.

Drinken en voeding is uitgebreid beschreven, niet alleen wat je eet en drinkt, maar ook wanneer, hoe en hoeveel bijvoorbeeld.

¨Ayurveda leert ons hoe we alles wat we uit de natuur leren kunnen omzetten in de praktijk. Om die reden is de taal van de ayurveda ook de taal van de natuur – een energetisch systeem van elementen en lichaamsvochten, een eenvoudig maar sluitend systeem van correspondenties, zonder misbruik te maken van complexe wetenschappelijke, materialistische en biochemische technologie.”     David Frawley  – The river of life.

Dosha’s

In alle levende organismen zijn drie bio-energetische krachten (dosha’s) werkzaam:

  •  Kapha, de kracht van structuur
  • Pitta, de kracht van transformatie
  • Vata, de kracht van beweging

Dit wordt ook wel de leer van de tridosha’s genoemd.  Deze drie energetische krachten geven sturing aan de vijf elementen waar wij uit zijn opgebouwd: aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze elementen en de kwaliteiten daarvan, zien we niet alleen in osnzelf terug, maar ook in alle dingen om ons heen. De wereld waar we in leven, maar ook voeding, kruiden en zelfs medicatie kun je op die manier bekijken.

Ieder mens wordt geboren met een eigen unieke combinatie van deze vijf elementen en drie bio-energetische krachten. Dit wordt ook wel je basisconstitutie  (in Ayurveda prakruti) genoemd. Deze elementen vinden we ook terug in de natuur en om ons heen. Wanneer deze combinatie door onze manier van leven of door invloeden van buitenaf verstoord wordt, raken wij uit balans. In eerste instantie krijgen we kleine signalen doordat we ons moe voelen of lusteloos of kleine klachtjes krijgen. Het zijn meestal niet de dingen waarvoor we naar een dokter gaan, we nemen ze vaak voor lief. Merken we die signalen niet op en doen we er niets mee dan worden we uiteindelijk ziek. Ziek worden begint dus met een verstoorde balans.

Herstel van de balans

In Ayurveda kijken we op een holistische manier naar een persoon en het ziektebeeld. We bekijken de leef- en eetgewoonten, de emotionele, mentale en spirituele toestand, genetische invloeden en andere externe omgevingsinvloeden van de persoon in relatie tot diens constitutie (jouw unieke combinatie van de 5 elementen).
Vervolgens wordt aan de hand van jouw klachten gekeken welke elementen, dosha’s en dhatu’s (lichaamsweefsels) uit balans zijn. Vervolgens wordt de behandeling erop afgestemd om de balans tussen de drie bio-energetische krachten, de dosha’s, te herstellen. De behandelingen zijn dus persoonsgebonden en kunnen per persoon verschillend zijn voor dezelfde in westerse termen beschreven ziekte of symptomen.

Ayurveda werkt op het zelfregulerend en zelfherstellend vermogen van de mens om zijn gezondheid te behouden, te hervinden en te herstellen. Als cliënt ben je dus actief betrokken bij de behandeling.